3 mm kalınlığında Epoksi Self Levelling

                        1. Genel

  Projelerde belirtilen mahallerde kullanılacak Epoksi Self Levellıng Reçine döşeme, 3 mm. kalınlıkta, düz yüzeyli, yüksek derecede mekanik ve kimyasal aşınma dayanımına sahip, temizlenmesi kolay, hijyenik epoksi esaslı zemin kaplama sistemidir.  

                        2.Altyapı

  Sistem altında imal edilecek şap 350 dozlu, kopma mukavemeti en az 1.5 N/mm2,0020basma mukavemeti en az 25 N/mm2 olacak, beton şap imalatından sonra en az 3 haftalık kürünü alacaktır. Beton şap imalatında farklı dökümler nedeniyle oluşacak soğuk derzlerin sayısı ve yeri uygulayıcı uzman firma görüşleri  doğrultusunda proje mimarı tarafından belirlenecek. Derzler, üst kaplamaya aynen yansıtılacaktır. Üst katmanın imalatına geçmeden önce beton nem oranı maksimum % 4 olacaktır. Beton şap terazisinde imal edilecektir. Tek seferde dökülecek olan şap min. 10 cm kalınlığında olmalı ve makineli tepsi ya da çelik mala perdahla çok düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Şap imalatı üzerinde aderansı zayıflatacak ince tabakalar (self-level şap vs.) halinde uygulamalar kesinlikle yapılmayacaktır. Sistemin uygulanacağı beton zemin aderansı azaltacak yabancı maddelerden, toz, pislik, yağ ve diğer safsızlıklardan arındırılacaktır. Yüzeyde oluşacak köpük tabakası blastrack-shot blasting ile kaldırılacak, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgelerle süpürülecektir.

                          3.Katmanlar

                           Astar (BZ  POX 002)

  Altyapı A maddesinde tariflendiği şekilde hazır hale getirilen zemin, iki komponetli, solventsiz, düşük viskoziteli, epoksi esaslı renksiz malzeme ile astarlanacaktır. 

Komponent B, Komponent A içerisine boşaltılarak düşük devirli karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra, bu karışım temiz bir kaba boşaltılarak 3–4 dakika tekrar karıştırılacak, elde edilen homojen astar karışımı, kısa tüylü post rulolarla, sarfiyatı 0.500 kg/m²’nin altında olmayacak şekilde uygulanacaktır.

Malzeme henüz yaşken üzerine 1 kg/m² sarfiyatla silis kumu serpilecek, bir gün sonra yapışmamış silis kumu endüstriyel süpürgelerle süpürülecektir.

                                Kaplama (renkli)

  Ana kaplama malzemesi olarak üç komponentli, solventsiz, aşınma dayanımı yüksek, parlak, epoksi esaslı malzeme kullanılacaktır. Uygulama aşamasında renkler proje mimarı tarafından belirlenecektir.

Komponent B, Komponent A içerisine boşaltılarak düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılacak, daha sonra C komponenti olan kuartz kum ilave edilecek ve tamamı 3-4 dakika karıştırılacaktır. A+B komponentleri ile C’nin karışım oranları 1:1 olmalıdır.Madde A’ de tariflenen astarlanmış zemine, 3.6 kg/m²  (A+B+C) malzeme  taraklı malalar yardımıyla uygulanacaktır.Kaplama işleminden hemen sonra kirpi rulolar yardımıyla hava kabarcıklarının atılması sağlanmalıdır.Kaplamanın bitiş yüzeyi düz ve parlak olacaktır.

Epoksi esaslı bu katmanın taber aşınma dayanımı 70 mg (DIN 53109),basınç dayanımı 60 N/mm² (EN 196-1),eğilme dayanımı 30 N/mm² (EN 196-1) olmalıdır.

                        4.Uygulama

  Epoksi Self Leveling Reçine Döşeme sistem uygulamasına geçmeden önce, mahaldeki bütün inşaat, imalat, tesisat, boya, doğrama, cam takılması v.b. işler bitirilmiş olmalıdır. Mahal döşeme sistemi dışında kullanıma hazır olmalıdır. Uygulama sonrasında en az 3–6 saat nem, yağmur v.b. den uzak tutulacaktır. Uygulama yapılan mahalde zemin ve ortam sıcaklığı en az +15˚C, en fazla +35˚C olmalıdır.

Kaplama nihai kürünü 5–7 gün içersinde tamamlar. İmalat bittikten sonra 6 günden önce servise açılmayacaktır.

Kaplamada 5 mm olarak bırakılacak derzler, poliüretan mastik ile peş oluşturmadan doldurulacak. Mastik rengi renkli kaplama rengine en uygun renk olacak.

Epoksi Self Leveling Reçine Döşeme sistemi malzeme üreticisi BUNZEN firmasının imalat talimatlarına uyulacak, üretici firma imalat sırasında bir süpervisor ve bir teknisyen bulunduracaktır.      

Döşeme sisteminin şartnamede yer alan standartlara uygunluğu belgelenerek uygulama talimatı ile birlikte yazılı olarak kontrollüğe teslim edilecektir.

Sorunuz mu var? Bize Ulaşın